چهار شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
گالری
نقشه سایت
معرفی سایت
ثبت نام در سایت
تماس با مدیر
پیشنهادات
پیوندها
تبلیغات در سایت
پذیرش سفارش 

 

محل قرارگیری بنر تبلیغاتی شما 60*468

نقاشی روی ژله 2

مواد لازم:
رنگ مجاز خوراکی: به مقدار لازم
ژله مات: به مقدار لازم

  • نقاشی روی ژله 2
طرحی را آماده کنید و با کاربن روی کاغذ A4 کپی کنید. برای اینکه طرح کاملا از پشت مشخص باشد با یک ماژیک یا یک خودکار روی طرح را دوباره پرنگ کنید تا از قسمت پشت کاغذ دیده شود. کاغذ را برگردانید و با قلمو روی طرح بکشید. کمی صبر کنید تا رنگ ها خشک شود. سطح روی ژله را با دستمال خشک کنید. قسمت رنگی را روی ژله ای که شفاف نیست واصطلاحا مات گفته می شود قراردهید. و با نوک انگشت به حالت ضربه ای خیلی آرام روی طرح کمی فشاربیاورید. و بعد از چند ثانیه کاغذ را بلند کنید. اگر قسمت هایی از طرج نامشخص بود دوباره با قلمو روی آن بکشید .

مرحله 1

  • نقاشی روی ژله 2
  • نقاشی روی ژله 2
طرحی را آماده کنید و با کاربن روی کاغذ A4 کپی کنید. برای اینکه طرح کاملا از پشت مشخص باشد با یک ماژیک یا یک خودکار روی طرح را دوباره پرنگ کنید تا از قسمت پشت کاغذ دیده شود. کاغذ را برگردانید و با قلمو روی طرح بکشید. کمی صبر کنید تا رنگ ها خشک شود.


مرحله 2

  • نقاشی روی ژله 2
  • نقاشی روی ژله 2
سطح روی ژله را با دستمال خشک کنید.


مرحله 3

  • نقاشی روی ژله 2
  • نقاشی روی ژله 2
قسمت رنگی را روی ژله ای که شفاف نیست واصطلاحا مات گفته می شود قراردهید. و با نوک انگشت به حالت ضربه ای خیلی آرام روی طرح کمی فشاربیاورید.


مرحله 4

  • نقاشی روی ژله 2
  • نقاشی روی ژله 2
و بعد از چند ثانیه کاغذ را بلند کنید. اگر قسمت هایی از طرج نامشخص بود دوباره با قلمو روی آن بکشید .